Rehabilitant medyczny sprawuje opiekę medyczną nad osobami niepełnosprawnymi, wszelkie jego działania i czynności mają przywrócić osobie niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznej pełnej lub maksymalnej sprawności. Jest to specjalizacja wymagająca wiedzy z wielu przedmiotów takich jak : biomechanika, neurofizjologia czy fizjopatologii. Jedną z głównych prac wykonywanych przez fizjoterapeutę jest terapia pooperacyjna.

Zawód ten nie należy do łatwych ponieważ jest to jedna ze specjalności lekarskich, bardzo ceni się wśród rehabilitantów nie tylko doświadczenie ale także wiedzę. Osoba taka zajmuje się rehabilitacją pacjentów z różnymi zaburzeniami, dysfunkcją oraz zmianami chorobowymi. Program leczenia i środki oraz metody które się stosuje dopierane są indywidualnie do każdego pacjenta. Do najczęściej stosowanych rodzajów terapii zalicz się : fizykoterapię czyli leczenie światłem, wodą i za pomocą masaży. Do równie popularnych zalicza się metodę leczenia ruchem : terapia zajęciowa, muzykoterapia i wiele innych.

Kto zajmuje się rehabilitacją?

Rehabilitacje u pacjentów bardzo często prowadzą też wykwalifikowani fizjo i fizyko terapeuci. Oba te określenia są poprawne w tym przypadku wykorzystuje się naturalne metody leczenia. To nic innego jak wspomniane wcześniej leczenie przy pomocy światła, wody oraz ultradźwięków.  Większość zajęć zwłaszcza tych ruchowych prowadzona jest w przystosowanych do tego typu aktywności salach. Leczenie wymagające użycia maszyn i urządzeń przeprowadza się w odpowiednio wyposażonych i przygotowanych do tego gabinetach.

Formą rehabilitacji może być również masaż wykonany przez wykwalifikowaną osobę. Oczywiście aby rehabilitacja i całe leczenie przebiegało zgodnie z założeniami i przynosiło szybkie rezultaty konieczna jest współpraca pacjenta z osobą prowadzącą.

Często terapia jak sama nazwa wskazuje nie jest związana tylko z poprawieniem stanu zdrowia, ale także umysłu i lepszego samopoczucia. Ponieważ na rehabilitacje trafiają zwykle osoby po wypadkach lub z kontuzjami, a także osoby starsze taki rodzaj wsparcia jest im szczególnie potrzebny.

Często nawet stosuje się rehabilitację przy udziale psychologów. Wszystko to ma na celu przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej pacjentów w możliwie jak najkrótszym czasie.